Takayoshi 30000N

 

 

 

 

Technical Information :

– Model : Ty 10000N
– Input : 50-130v ~130-240v
– Output : 110v- 220v
– Kapasitas : 10 kVa
– Phase : 3 phase
– Maksimum input : 35A