Takayoshi 30000N

 

 

 

 

Technical Information :

– Model : Ty 15000N D
– Input : 50-130v ~130-240v
– Output : 110v- 220v
– Kapasitas : 15 kVa
– Phase : 1 phase
– Maksimum input : 52A