Takayoshi 30000N

 

 

 

 

 

Technical Information :

– Model: Ty 30000N
– Input: 50-130v ~130-240v
– Output: 110v- 220v
– Kapasitas: 30 kVa
– Phase: 3 phase
– Maksimum input: 105A